لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

مشاوره و پرسش و پاسخ برای 150میلیون

اگر در قولنامه هیچ تاریخی برای زمان تحویل تاریخ محضر و....قید نشود، آیا ماده 104 قانون مدنی قابل اجراست؟

سلام..قولنامه خرید خانه را یک ماه پیش با تمام بندهایی که یک قولنامه چاپی دارد بستیم حتی وجه التزام هم قید شده ولی هیچ تاریخی برای نقل وانتقال ملک بیان نشده وما به عنوان فروشنده فقط مبلغ12میلیون از 150میلیون ثمن معامله را دریافت کرده ایم و مبالغ دیگر قرار برای دریافت ...

خرید مغازه 150میلیون

باسلام خواهان خرید مغازه حدود 150 تا 180میلیون تومان در حاشیه خیابان اصلی و پر تردد

خرید با 90 میلیون نقد و الباقی وام

سلام آپارتمان با پرداخت 90 میلیون نقدی و الباقی وام بدون محدودیت زمانی چه پیشنهادی میدهید؟ فقط پارکینگ داشته باشد کفایت می کند. سقف پرداختی حداکثر 150میلیون باشد با اقساط حدود 500-600 ترجیحا وام جانبازی آپارتمان 2تا 5 سال ساخت در محدوده اوایل فلاحی یا اوایل اندیشه یا ...