لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

گرفتن سند برای ملک قولنامه ای

سلام قصد خرید یک ملک قولنامه ای را دارم و میخواهم بلافاصله برای گرفتن سند اقدام کنم اما از مالک اولیه هیچ نشانه ای ندارم فقط یک پلاک ثبتی در قولنامه های قبلی است چطور میتوانم مطمئن شوم که امکان گرفتن سند برای این ملک وجود دارد الیته ملک کد نوسازی دارد.

12 پاسخ برای این سوال پاسخ بدید
مسکن پناهی
1397/10/19

قولنامه یا سند مشاعی یا قولنامه هایی که متقاضی را به مالک اولیه ارتباط میدهدرا تهیه کنین بعد توسط مهندسین نظام مهندسی نقشه ملک موجود رو تهیه کنین حالا با اصل و کپی مدارک شناسایی و فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال به حساب بانکی سیبا به شماره ۲۱۷۱۳۲۸۰۱۷۰۰۹ بانک ملی به سایت www.sabtemelk.ir مراجعه کنین و فرم های مربوطه رو پر کنین. مهر و سپاس فراوان

کارگزاری املاک کومه
1397/10/19

باید از طریق ثبت و پیشخوان دولت پیگیری کنید

کارگزاری املاک کومه
1397/10/19

باید مراحل اداری رو طی کنین

کارگزاری املاک کومه
1397/10/19

باید قولنامه ها به صورت کامل موجود باشد و بعد مراحل گرفتن پایانکار و سپس در صورتی که یک واحد از آپارتمان باشد تفکیک از طریق ثبت اسناد را پیگیری نمایید که مشکلات خاص خودش رو داره که ترجیحا ملک سند دار بهتر از ملک قولنامه ای می باشد

کارگزاری سراسری املاک پدیده
1397/10/20

با سلام
باید قولنامه ها به صورت کامل موجود باشد و بعد مراحل گرفتن پایانکار و سپس در صورتی که یک واحد از آپارتمان باشد تفکیک از طریق ثبت اسناد را پیگیری نمایید که مشکلات خاص خودش رو داره که ترجیحا ملک سند دار بهتر از ملک قولنامه ای می باشد

کارگزاری املاک کومه
1397/10/20

از طریق پیشخوان پیگیری کنین

کارگزاری املاک کومه
1397/10/20

باسلام
فرمایش همکارانم را تایید میکنم به دفاتر پیشخوان مراجعه کنید
کارگزاری املاک کومه عضو ممتاز اتحادیه
»»بهزاد««

کارگزاري مسكن آزموده
1397/10/20

به دفتر پیشخوان مراجعه کنید.

کارگزاری املاک کومه
1397/10/22

سلام به دفاتر مراجعه کنید

کارگزاری سراسری املاک شاه وردی
1397/10/29

لطفا از دفاتر پیشخوان شهرداری استعلام بگیرین

املاک هنرستان
1397/11/06

شهرداری

مشاورین املاک ارباب
1397/11/16

به دفتر پیشخوان مراجعه کنید