لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

درز انقطاع ساختمان چیست؟

سلام
درز انقطاع در ساختمان شامل کجاها میشه؟

7 پاسخ برای این سوال پاسخ بدید
املاک بزرگ خانی
1398/02/25

سلام
برای جلوگیری از خسارت و کاهش خرابی ناشی از ضربه ساختمانهای مجاور به یکدیگر ، بویژه در زمان وقوع زلزله ، ساختمانهایی که دارای ارتفاع بیش از ۱۲ متر یا دارای بیش از ۴ طبقه هستند ، باید به وسیله درز انقطاع از ساختمانهای مجاور جدا شوند ؛ همچنین حداقل درز انقطاع در تراز هر طبقه برابر ۱۰۰/۱ ارتفاع آن تراز از روی شالوده است . این فاصله را می توان در محلهای لازم با مصالح کم مقاومت که در هنگام زلزله در اثر برخورد دو ساختمان به آسانی مصالح مزبور خرد می شوند ، پر کرد.

املاک بزرگ خانی
1398/02/25

سلام
برای جلوگیری از خسارت و کاهش خرابی ناشی از ضربه ساختمانهای مجاور به یکدیگر ، بویژه در زمان وقوع زلزله ، ساختمانهایی که دارای ارتفاع بیش از ۱۲ متر یا دارای بیش از ۴ طبقه هستند ، باید به وسیله درز انقطاع از ساختمانهای مجاور جدا شوند ؛ همچنین حداقل درز انقطاع در تراز هر طبقه برابر ۱۰۰/۱ ارتفاع آن تراز از روی شالوده است . این فاصله را می توان در محلهای لازم با مصالح کم مقاومت که در هنگام زلزله در اثر برخورد دو ساختمان به آسانی مصالح مزبور خرد می شوند ، پر کرد

املاک سراسری مبین مشهد
1398/02/25

سلام
شامل دو طرف ساختمان كه به به ساختمانهاي مجاور هستش فاصله ايايجاد ميشود كه درموقع زلزله و يا حوادث بافت ساختماني از دو طرف از هم جدا باشند تا خساراتي به ديگري متحمل نشه

املاک سراسری مبین مشهد
1398/02/25

سلام
شامل دو طرف ساختمان كه به به ساختمانهاي مجاور هستش فاصله ايايجاد ميشود كه درموقع زلزله و يا حوادث بافت ساختماني از دو طرف از هم جدا باشند تا خساراتي به ديگري متحمل نشه

املاک بزرگ خانی
1398/02/25

فاصله ای که بین دو ساختمان مجاور باید رعایت شود جهت لرزش ها و کشش های ساختمان ها

مشاور املاک سعادت
1398/02/29

سلام
برای یک جلوگیری از ضربه زدن ساختمان کوتاه به ساختمان مرتفع در زمان زلزله و ..
اینم یک بحث سازی است که مربوط به زلزله می باشد در زلزله به علت جابه جای و حرکت بیشتر ساختمان مرتفع نسبت به ساختمان های کوتاه ،ساختمان کوته به سازه ساختمان مرتفع آسیب می رساند برای همین این درز در ساختمان با توجه با ارتفاع محاسبه و اجرا میشود.
برای اطلاعات بیشتر به کتاب عناصر وجزئیات ساختمان وکتاب محاسبات سازه فلز و بتون مراجع کنید تا با انواع درز و نحوه محاسبه و اجرا انها آشنا شوید
امیدوار مطالب مفید باشه.

املاک لزور
1398/02/29

سلام توضیحات همکاران کافی بود