لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

تبدیل شعیر به متراژ به چه صورت است؟

سلام يك دوم سهم از44 سهم و64 شعير و1637 1728 شعير مشاع و 31 شعير و91 1728 شعير از 96 شعير يك مزرعه چقد ميشه ممنونم

3 پاسخ برای این سوال پاسخ بدید
املاک سراسری مبین مشهد
1398/02/25

سلام
شعير يك نوع متراز ملكي كشاورزي
بهتر با كارشناسان ثبتي در اين مورد مشورت كنيد

املاک سراسری مبین مشهد
1398/02/25

سلام
شعير يك نوع متراز ملكي كشاورزي
بهتر با كارشناسان ثبتي در اين مورد مشورت كنيد

املاک لزور
1398/02/29

سلام با کارشناس ثبتی مشورت کنید