لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

خرید ویلا ارزان در شمال

2

#361288 فروش خانه ویلایی 500 متری
چمستان، آهودشت، بهدشت

قیمت : 95 میلیون تومان
2 خوابه
5 سال ساخت
6 دانگ ملکی
زمین 500 متری
1

#372630 فروش خانه ویلایی 350 متری
نور، پارک جنگلی، 5دقیقه بساحل

قیمت : 180 میلیون تومان
3 خوابه
6 دانگ ملکی
زمین 350 متری
1

#374425 فروش خانه ویلایی 300 متری
چمستان، جاده آمل، بالادس جاده

قیمت : 95 میلیون تومان
3 خوابه
6 دانگ ملکی
زمین 300 متری
1

#379144 فروش خانه ویلایی 350 متری
محمود آباد، جاده آمل، محمودآباد

قیمت : 130 میلیون تومان
3 خوابه
ملکی
زمین 350 متری
1

#387692 فروش ویلا 280 متری
نور، ایرکا، جنگلی

قیمت : 170 میلیون تومان
3 خوابه
6 دانگ ملکی
زمین 280 متری
شمالی و جنوبی
1

#379567 فروش ویلا 300 متری
چمستان، سعادت آباد، سعادت آباد

قیمت : 170 میلیون تومان
3 خوابه
6 دانگ ملکی
زمین 300 متری
شمالی
1

#371013 فروش خانه ویلایی 400 متری
چمستان، چمستان، حوزه شهری

قیمت : 200 میلیون تومان
3 خوابه
6 دانگ ملکی
زمین 400 متری
1

#344514 فروش ویلا 250 متری
نور، بهدشت، دید جنگل

قیمت : 135 میلیون تومان
3 خوابه
6 دانگ ملکی
زمین 250 متری
شمالی
1

#375062 فروش ویلا 250 متری
نور، جاده چمستان، جاده نور به چمستان

قیمت : 100 میلیون تومان
2 خوابه
6 دانگ ملکی
زمین 250 متری
شمالی و جنوبی
1

#394391 فروش ویلا 450 متری
چمستان، سنگتاب، چمستان

قیمت : 110 میلیون تومان
3 خوابه
6 دانگ ملکی
زمین 450 متری
شمالی
1

#373948 فروش خانه ویلایی 230 متری
نور، پارک جنگلی، جاده دریا

قیمت : 135 میلیون تومان
2 خوابه
ملکی
زمین 230 متری
1

#357145 فروش ویلا 310 متری
نور، سعادت آباد، جنگلی

قیمت : 200 میلیون تومان
3 خوابه
6 دانگ ملکی
زمین 310 متری
شمالی
1

#376857 فروش خانه ویلایی 300 متری
نور، پارک جنگلی، جاده دریا

قیمت : 105 میلیون تومان
3 خوابه
ملکی
زمین 300 متری
1

#358373 فروش خانه ویلایی 250 متری
نور، بهدشت، بهدشت

قیمت : 70 میلیون تومان
2 خوابه
ملکی
زمین 250 متری
1

#381480 فروش ویلا 250 متری
نور، جاده چمستان، جنگلی

قیمت : 200 میلیون تومان
3 خوابه
6 دانگ ملکی
زمین 250 متری
شمالی
1

#371886 فروش خانه ویلایی 320 متری
چمستان، چمستان، حوزه شهری

قیمت : 240 میلیون تومان
3 خوابه
6 دانگ ملکی
زمین 320 متری
1

#376854 فروش خانه ویلایی 350 متری
چمستان، جاده آمل، بهدشت

قیمت : 240 میلیون تومان
3 خوابه
ملکی
زمین 350 متری
1

#357927 فروش ویلا 250 متری
چمستان، چمستان، چمستان به آمل

قیمت : 140 میلیون تومان
3 خوابه
6 دانگ ملکی
زمین 250 متری
شمالی
1

#374419 فروش خانه ویلایی 750 متری
چمستان، چمستان، آپادنا

قیمت : 140 میلیون تومان
3 خوابه
ملکی
زمین 750 متری
1

#357129 فروش ویلا 400 متری
نور، کیابسر، جنگلی

قیمت : 170 میلیون تومان
3 خوابه
6 دانگ ملکی
زمین 400 متری
شمالی
در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال