لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

درباره مجید رضایی زاده

مشاورین مسکن گنجینه در حریم مطهر رضوی،  محدوده حرم، خیابان تهران، خیابان امام رضا، خیابان شیرازی خیابان بهار، عنصری، فداییان، کوشش، خیابان صدر، هفده شهریور، کوهسنگی و احمدآباد / حدود 20 سال سابقه کار دارم. 30 سال سابقه مشاوره در زمینه خرید هتل و هتل آپارتمان، زمین های تجاری برای ساخت هتل، مسکونی و مغازه  در نزدیک حرم و اطراف شهر مشهد مقدس را دارم.

ملک‌های مجید رضایی زاده