لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

سند مالکیت

پرسش و پاسخ‌ها

با سلام بعد از بازدید از ملک و توافق خرید با املاک به جهت اینکه صاحب خانه ساکن شهر دیگر بود و برای اطمینان از اینکه مشتری هستم مبلغ ۵ میلیون تومان بیعانه به بنگاه پرداخت کردم و رسید گرفتم و بعد از ۲۰ روز صاحب خانه آمد و قیمت را اضافه کرد و به توافق نرسیدیم. متاسفانه ...

(1 سال پیش)